Keramik / Brugskunst => lysestager m.v.

Retro
Væglysestager
*375Kr

375,- DKK pr. sæt

Messing lysestager
*475Kr

475,- DKK pr. sæt

Messing lysestager
*700kr

700,- DKK pr. sæt

Kerte lysestage
*100kr

100,- DKK pr. stk.